European Reference Networks

Odbor država članica

Odbor država članica osnovan je 5. veljače 2014. na temelju Provedbene odluke Europske komisije.

Glavne su zadaće odbora:

  • odobravanje prijedloga mreže i zahtjeva za članstvo pružatelja zdravstvene skrbi
  • odobravanje pružatelja zdravstvene skrbi koji se žele pridružiti postojećoj mreži
  • ukidanje mreže (evaluacija)
  • odluka o gubitku članstva.

Rad odbora

  • Poslovnik odbora 
  • Članovi predstavljaju države članice EU-a i EGP-a (najviše dva predstavnika iz svake zemlje)
  • Supredsjedatelji su Europska komisija i predstavnik članova kojeg bira odbor na mandat od dvije godine
  • Aktualni su supredsjedatelji odbora Švedska (dr. Lennart Christiansson) i Komisija (direktor Uprave B u Glavnoj upravi SANTE dr. Andrzej Rys).

Sastanci i ključni dokumenti

Nacionalne strategije EU-a

Određen broj država članica ima jasne politike i kriterije za suočavanje s rijetkim bolestima niske prevalencije odnosno složenim bolestima, dok ostale trenutačno odlučuju o svojem pristupu i načinu na koji bi se on mogao povezati s europskim referentnim mrežama.

U nastavku su navedeni nacionalni kriteriji ili sustavi za odobravanje centara stručnosti i ostalih mogućih visokospecijaliziranih usluga. Te nacionalne strategije trebale bi doprinijeti promicanju europskih referentnih mreža na nacionalnoj razini i olakšati razmjenu najboljih praksi među državama članicama.

 Austrija Italija
 Belgija Latvija
 Bugarska Litva
 Hrvatska Luksemburg
 Cipar Malta
 Češka Nizozemska
 Danska Poljska
 Estonija Portugal
 Finska Rumunjska
 Francuska Slovačka
 Njemačka Slovenija
 Grčka Španjolska
 Mađarska Švedska
 Irska 

 

 Zemlje EGP-a

  NorveškaLihtenštajn

 Ostale zemlje

 Ujedinjena Kraljevina