European Reference Networks

Jäsenmaiden johtoryhmä

Jäsenmaiden johtoryhmä, josta säädetään komission täytäntöönpanopäätöksessä, perustettiin 5.2.2014.

Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat

  • verkostoja koskevien ehdotusten ja ehdotuksiin sisältyvien terveydenhuollon tarjoajien jäsenyyshakemusten hyväksyminen
  • olemassa oleviin verkostoihin liittymistä koskevien terveydenhuollon tarjoajien jäsenyyshakemusten hyväksyminen
  • verkoston toiminnan lopettaminen (arviointi)
  • jäsenyyden menettämistä koskevat päätökset

Johtoryhmän toiminta

  • Johtoryhmän työjärjestys
  • Johtoryhmä koostuu EU-maiden ja ETA-maiden edustajista (enintään kaksi edustajaa kustakin maasta)
  • Puheenjohtajina toimivat Euroopan komission edustaja ja johtoryhmän jäsenten keskuudestaan kaksivuotiskaudeksi valitsema edustaja.
  • Nykyiset puheenjohtajat ovat Ruotsin edustaja Dr Lennart Christiansson ja komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston linjan B johtaja Andrzej Rys.

Kokoukset ja asiakirjat

Kansalliset strategiat

Monissa EU-maissa on jo olemassa harvinaisten ja monitekijäisten sairauksien hallintaa koskevat toimintapolitiikat ja arviointiperusteet. Lopuissa EU-maista tarkastellaan parhaillaan harvinaisiin ja monitekijäisiin sairauksiin liittyviä järjestelyjä ja niiden yhdistämistä eurooppalaisten osaamisverkostojen järjestelmään.

Seuraavassa on tietoa osaamiskeskusten ja muiden pitkälle erikoistuneiden laitosten hyväksymistä koskevista EU-maiden arviointiperusteista ja järjestelmistä. Näillä kansallisilla strategioilla edistetään eurooppalaisia osaamisverkostoja kansallisella tasolla. Ne helpottavat myös parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU-maiden välillä. Itävalta  Italia
 Belgia  Latvia
 Bulgaria  Liettua
 Kroatia Luxemburg
 Kypros  Malta
 Tšekki  Alankomaat
 Tanska  Puola
 Viro  Portugali
  Suomi  Romania
 Ranska  Slovakia
 Saksa  Slovenia
  Kreikka  Espanja
 Unkari  Ruotsi
 Irlanti  Yhdistynyt kuningaskunta

 ETA-maat


  Norja Liechtenstein