European Reference Networks

Jäsenmaiden johtoryhmä

Jäsenmaiden johtoryhmä, josta säädetään komission täytäntöönpanopäätöksessä, perustettiin 5.2.2014.

Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat

  • verkostoja koskevien ehdotusten ja ehdotuksiin sisältyvien terveydenhuollon tarjoajien jäsenyyshakemusten hyväksyminen
  • olemassa oleviin verkostoihin liittymistä koskevien terveydenhuollon tarjoajien jäsenyyshakemusten hyväksyminen
  • verkoston toiminnan lopettaminen (arviointi)
  • jäsenyyden menettämistä koskevat päätökset

Johtoryhmän toiminta

  • Johtoryhmän työjärjestys
  • Johtoryhmä koostuu EU-maiden ja ETA-maiden edustajista (enintään kaksi edustajaa kustakin maasta)
  • Puheenjohtajina toimivat Euroopan komission edustaja ja johtoryhmän jäsenten keskuudestaan kaksivuotiskaudeksi valitsema edustaja.
  • Nykyiset puheenjohtajat ovat Ruotsin edustaja Dr Lennart Christiansson ja komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston linjan B johtaja Andrzej Rys.

Kokoukset ja asiakirjat

Kansalliset strategiat

Monissa EU-maissa on jo olemassa harvinaisten ja monitekijäisten sairauksien hallintaa koskevat toimintapolitiikat ja arviointiperusteet. Lopuissa EU-maista tarkastellaan parhaillaan harvinaisiin ja monitekijäisiin sairauksiin liittyviä järjestelyjä ja niiden yhdistämistä eurooppalaisten osaamisverkostojen järjestelmään.

Seuraavassa on tietoa osaamiskeskusten ja muiden pitkälle erikoistuneiden laitosten hyväksymistä koskevista EU-maiden arviointiperusteista ja järjestelmistä. Näillä kansallisilla strategioilla edistetään eurooppalaisia osaamisverkostoja kansallisella tasolla. Ne helpottavat myös parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU-maiden välillä.

 Itävalta  Italia
 Belgia  Latvia
 Bulgaria  Liettua
 Kroatia  Luxemburg
 Kypros  Malta
 Tšekki  Alankomaat
 Tanska  Puola
 Viro  Portugali
 Suomi  Romania
 Ranska  Slovakia
 Saksa  Slovenia
 Kreikka  Espanja
 Unkari  Ruotsi
 Irlanti  

 

 ETA-maat

  Norja Liechtenstein

 Muut maat

 Yhdistynyt kuningaskunta