European Reference Networks

Liikmesriikide nõukogu

Liikmesriikide nõukogu (nagu see on sätestatud komisjoni rakendusotsuses) loodi 5. veebruaril 2014.

Nõukogu peamised ülesanded on järgmised:

  • võrgustiku ettepanekute ja tervishoiuteenuste osutajate liikmeks astumise taotluste heakskiitmine;
  • võrgustikuga liituda soovivate tervishoiuteenuste osutajate liikmeks astumise taotluste heakskiitmine;
  • võrgustiku tegevuse lõpetamine (hindamine);
  • liikmesuse lõpetamist käsitlevate otsuste tegemine.

Kuidas nõukogu toimib?

  • Nõukogu kodukord
  • Liikmed esindavad ELi ja EMP riike (maksimaalselt kaks esindajat riigi kohta)
  • Kaaseesistujaks on Euroopa Komisjon ja nõukogu liikmete esindaja, kelle valib välja nõukogu kaheaastaseks perioodiks
  • Praegu on nõukogu kaaseesistujateks Rootsi (dr Lennart Christiansson) ja komisjon (dr Andrzej Rys; tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi direktoraadi B direktor)

Koosolekud ja peamised dokumendid

ELi riikide strateegiad

Kuigi mitmel ELi riigil on selge poliitika ja konkreetsed kriteeriumid haruldaste, väikese levimusega ja komplekshaigustega seotud küsimuste haldamiseks, on liikmesriike, mis on neid lähenemisviise praegu välja töötamas. Samuti uurivad nad parajasti seda, kuidas asjaomast lähenemisviisi saaks siduda Euroopa tugivõrgustike süsteemiga.

Allpool esitatud teabes esitletakse riikide kriteeriume või süsteeme, mida kasutatakse eksperdikeskuste heakskiitmiseks, ning teisi võimalikke väga spetsialiseeritud teenuseid. Need riiklikud strateegiad peaksid aitama kaasa Euroopa tugivõrgustike edendamisele riiklikul tasandil ja hõlbustama parimate tavade vahetamist ELi riikide vahel.

Austria Itaalia
Belgia Läti
 Bulgaaria Leedu
Horvaatia Luksemburg
Küpros Malta
Tšehhi Madalmaad
 Taani Poola
Eesti Portugal
 Soome Rumeenia
 Prantsusmaa Slovakkia
Saksamaa Sloveenia
Kreeka Hispaania
 Ungari Rootsi
Iirimaa 

 

 EMP riigid

  NorraLiechtenstein

 Muud riigid

 Ühendkuningriik