European Reference Networks

Rådet af medlemsstater

Rådet af medlemsstater, som anført i Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse, blev oprettet den 5. februar 2014.

Rådets vigtigste opgaver er:

  • Godkendelse af forslag til netværk og sundhedstjenesyderes anmodninger om medlemskab
  • Godkendelse af sundhedstjenesteydere, som ønsker et deltage i et eksisterende netværk
  • Ophør af netværk (evaluering)
  • Afgørelser om tab af medlemskab

Sådan fungerer Rådet af medlemsstater

  • Rådet af medlemsstaters forretningsorden
  • Medlemmerne repræsenterer EU-landene og EØS-landene (højst to repræsentanter pr. land)
  • Formandsposten deles af Europa-Kommissionen og et af medlemmerne, som vælges af rådet for en periode på to år.
  • De nuværende formænd er Lennart Christiansson (Sverige) og Andrzej Rys (Kommissionen, direktør for direktorat B i GD SANTE)

Møder og vigtige dokumenter

Nationale strategier i EU

En række EU-lande har klare politikker og kriterier for forvaltning af komplekse eller sjældne sygdomme, mens andre er ved at tage stilling til deres tilgang til dem og til, hvordan denne tilgang kan knyttes til de europæiske referencenetværk (ERN'er).

Herunder ses nationale kriterier eller systemer, som anvendes til at godkende ekspertisecentre og eventuelle andre højt specialiserede tjenester. De nationale strategier skal hjælpe med at fremme ERN'er på nationalt plan og lette udvekslingen af bedste praksis mellem EU-landene.

Østrig Italien
Belgien Letland
 Bulgarien Litauen
Kroatien Luxembourg
Cypern Μalta
Tjekkiet Holland
 Danmark Polen
Estland Portugal
 Finland Rumænien
 Frankrig Slovakiet
Tyskland Slovenien
Grækenland Spanien
 Ungarn Sverige
Irland 

 

 EØS-lande

  Norge Liechtenstein

 Andre lande

 Storbritannien