European Reference Networks

Výbor členských států

Výbor členských států byl zřízen 5. února 2014 na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise.

Hlavní úkoly výboru:

  • schvalovat návrhy na zřízení sítě a žádosti poskytovatelů zdravotní péče o členství v síti
  • schvalovat žádosti poskytovatelů zdravotní péče o členství v již existující síti
  • ukončovat fungování sítě (vyhodnocení)
  • rozhodovat o ztrátě členství

Činnost výboru

  • Jednací řád výboru
  • Členy výboru jsou zástupci členských států EU a zemí EHP (maximálně dva zástupci z každé země).
  • Výboru společně předsedá zástupce Evropské komise a zástupce členů výboru volený vždy na dvouleté období.
  • V současné době výboru předsedá Dr. Lennart Christiansson ze Švédska a Komisi zastupuje Dr. Andrzej Rys, ředitel z GŘ SANTE (ředitelství B).

Zasedání a hlavní dokumenty

Vnitrostátní strategie zemí EU

Některé země EU mají jasné zásady a kritéria pro správu vzácných či komplexních onemocnění nebo onemocnění s nízkou prevalencí. Jiné se v současné době rozhodují, jaký přístup k této problematice zaujmout a jak by tento přístup mohl být propojen s evropskými referenčními sítěmi.

Níže jsou uvedeny informace o vnitrostátních kritériích či systémech používaných ke schvalování odborných center a dalších možných vysoce specializovaných služeb. Vnitrostátní strategie by měly pomoci propagovat evropské referenční sítě na vnitrostátní úrovni a usnadnit tak výměnu osvědčených postupů mezi zeměmi EU.

 Rakousko  Itálie
 Belgie  Lotyšsko
 Bulharsko  Litva
 Chorvatsko  Lucembursko
 Kypr  Malta
 Česko  Nizozemsko
 Dánsko  Polsko
 Estonsko  Portugalsko
 Finsko  Rumunsko
 Francie  Slovensko
 Německo  Slovinsko
 Řecko  Španělsko
 Maďarsko  Švédsko
 Irsko  

 

 Země EHP

  Norsko  Lichtenštejnsko

 Ostatní země

 Spojené království