Endocrine disruptors

Oversigt

Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der under visse omstændigheder kan påvirke mennesker og dyrs hormonsystemer. Hormonforstyrrende virkninger er en forholdsvis ny måde at anskue kemikaliers giftighed på. I de seneste år har forskere og myndigheder i hele verden drøftet dette spørgsmål, og hvordan det skal reguleres. Der er gjort betydelige fremskridt, både i EU og i internationale organisationer.

Fælles lovgrundlag

Status

Kriterierne for biocidholdige produkter offentliggøres og gælder fra den 7. juni 2018.

Kriterierne for plantebeskyttelsesmidler offentliggøres og gælder fra den 10. november 2018.

Se også