Elektromagnetna polja

Vloga držav članic

Vsaka država članica EU je pristojna za zaščito zdravja svojih državljanov in za ukrepe, ki jih bo za to uporabila.

EU je v želji zagotoviti kar najvišjo raven zaščite zdravja evropskih državljanov države članice zaprosila, naj ocenijo izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju in v primerih, ko so referenčne vrednosti prekoračene, tudi izvedejo ustrezne ukrepe, kot je to opredeljeno v Priporočilu EU (99/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

Pregled stanja po državah članicah je predstavljen v poročilih o izvajanju .

Leta 2011 je nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje objavil mednarodno primerjavo politik glede elektromagnetnega sevanja , ki vsebuje tudi pregled stanja v Evropski uniji.