Câmpuri electromagnetice

Rolul statelor membre

Fiecare stat membru trebuie să asigure protecția sănătății cetățenilor săi și să decidă ce măsuri aplică în acest sens.

Totuși, pentru a veni în sprijinul statelor membre și pentru a-i proteja cât mai bine posibil pe cetățenii europeni, UE le solicită guvernelor să evalueze situația expunerii la câmpuri electromagnetice și să ia măsurile necesare atunci când se depășesc nivelurile de referință. Acestea sunt specificate în Recomandarea nr. 99/519/CE cu privire la limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice.

Pentru a afla care este situația în diferite țări ale UE, consultați rapoartele privind punerea în aplicare a Recomandării .

În 2011, Institutul național pentru sănătate publică și mediu din Olanda a publicat un studiu comparativ pe tema politicilor în domeniul câmpurilor electromagnetice aplicate la nivel mondial , inclusiv la nivelul Uniunii Europene.