Pola elektromagnetyczne

Rola państw członkowskich

Każdy kraj UE jest odpowiedzialny za zapewnienie swoim obywatelom odpowiedniej ochrony zdrowia i tylko od niego zależy, w jaki sposób to uczyni.

Niemniej jednak, aby wesprzeć państwa członkowskie i zapewnić swoim obywatelom najwyższy poziom ochrony zdrowia, UE zwraca się do rządów państw członkowskich o dokonanie oceny ryzyka związanego z narażeniem na działania pola elektromagnetycznego i podjęcie stosownych kroków w razie przekroczenia poziomów odniesienia – jak określono w unijnym zaleceniu (99/519/WE) w sprawie ograniczenia narażenia na pola elektromagnetyczne.

Podsumowanie sytuacji w państwach członkowskich znajduje się w sprawozdaniach z wykonania .

W 2011 r. niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska opublikował międzynarodowe porównanie polityk dotyczących pól elektromagnetycznych , w którym uwzględniono również sytuację w Unii Europejskiej.