Elektromagnetische velden

Rol van de EU-landen

Elk EU-land moet de gezondheid van zijn burgers afdoende beschermen en bepaalt zelf hoe dat het beste gebeurt.

Om die EU-landen te helpen en de EU-burgers optimaal te beschermen, verlangt de EU van de nationale overheden wel dat ze de situatie in kaart brengen en de nodige maatregelen treffen als de referentieniveau's van aanbeveling 99/519/EG inzake de blootstelling aan elektromagnetische velden worden overschreden.

De verslagen over de uitvoering van de aanbeveling  geven een overzicht van de situatie in de landen van de EU.

In 2011 publiceerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een internationale vergelijking van het beleid inzake elektromagnetische velden , waarin ook de situatie in de Europese Unie aan bod komt.