Elektromagneettiset kentät

EU:n jäsenmaiden rooli

Jokaisella EU-mailla on velvollisuus tarjota kansalaisilleen riittävä terveyden suoja, mutta kukin maa voi itse valita omat toimintamallinsa.

EU tukee jäsenmaita tässä tehtävässä, jotta kansalaisten terveyden suoja olisi mahdollisimman hyvä. Se kehottaa jäsenmaiden hallituksia arvioimaan altistustilannetta ja viitearvojen ylittyessä ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, kuten sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta annetussa EU:n suosituksessa (99/519/EY) säädetään.

Tiivistelmä EU:n eri jäsenmaissa vallitsevasta tilanteesta on täytäntöönpanoraporteissa .

Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutti (RIVM) julkaisi vuonna 2011 kansainvälisen vertailun sähkömagneettisia kenttiä koskevista toimintapolitiikoista . Siinä käsitellään myös EU:n tilannetta.