Elektromagnetväljad

Liikmesriikide roll

Iga ELi liikmesriik vastutab ise oma kodanike piisava tervisekaitse tagamise eest ning tal on õigus otsustada selle üle, milliseid meetmeid selleks rakendada.

Liikmesriikide abistamiseks ja kõrgeima tervisekaitse tagamiseks Euroopa kodanikele, palub EL valitsustel hinnata olukorda seoses elektromagnetväljadega kokkupuutega ning võtta kontrolltaseme ületamise korral vajalikke meetmeid vastavalt ELi soovitusele (99/519/EÜ), milles käsitletakse elektromagnetväljadega kokkupuutumise piiramist.

Ülevaatega olukorrast liikmesriikides saate tutvuda rakendusaruannetes .

2011. aastal avaldas Hollandi rahvatervise ja keskkonnainstituut rahvusvahelise võrdluse seoses elektromagnetväljade poliitikaga , milles käsitletakse ka olukorda Euroopa Liidus.