Elektromagnetiske felter

Medlemslandenes rolle

De enkelte EU-lande er ansvarlige for at give deres borgere en passende sundhedsbeskyttelse og afgør selv hvordan.

For at støtte medlemslandene og sikre den bedste sundhedsbeskyttelse af de europæiske borgere beder EU medlemslandene om at vurdere befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter og træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis referenceværdierne overskrides – som fastsat i EU's henstilling (99/519/EF) om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter.

Du kan finde en kort oversigt over situationen i medlemslandene i gennemførelsesrapporterne .

I 2011 offentliggjorde det det hollandske nationalinstitut for folkesundhed og miljø en international sammenligning af politikker om elektromagnetiske felter , som også ser på situationen i EU.