Elektromagnetická pole

Úloha členských států

Každý členský stát je odpovědný za zajištění náležité ochrany zdraví svých občanů a za rozhodování o opatřeních, které je třeba provést.

Na podporu členských států a k zajištění maximální úrovně ochrany zdraví evropských občanů však EU požaduje, aby vlády vyhodnocovaly expozici elektromagnetickým polím a aby přijímaly příslušná opatření tam, kde jsou překročeny referenční úrovně – jak stanoví doporučení EU (99/519/ES) o omezení expozice elektromagnetickým polím.

Situaci v členských státech shrnují zprávy o provádění .

V roce 2011 zveřejnil Nizozemský národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí mezinárodní srovnání politik týkajících se elektromagnetických polí , které se rovněž zabývá situací v Evropské unii.