Elektromagnetiska fält

Forskning

Kommissionen stöder internationella forskningsprojekt som ska utreda eventuella hälsorisker med elektromagnetiska fält.

Sedan år 2000 har kommissionen satsat över  37 miljoner euro på olika projekt, bland annat genom ramprogrammet för forskning  som nu kallas Horisont 2020.