Elektromagnetna polja

Raziskave

Pri financiranju mednarodnih projektov Evropska komisija odločno podpira raziskave o morebitnih zdravstvenih tveganjih zaradi elektromagnetnega sevanja.

Od leta 2000 je Komisija raziskovalnim projektom namenila več kot 37 milijonov evrov, in sicer prek okvirnega programa za raziskave in inovacije , imenovanega Obzorje 2020.