Elektromagnetické polia

Výskum

Financovaním nadnárodných projektov Európska komisia dokazuje svoju silnú podporu pre výskum s cieľom preskúmať potenciálne zdravotné účinky elektromagnetických polí.

Od roku 2006 Komisia investovala do výskumných projektov viac ako 37 miliónov EUR, najmä prostredníctvom rámcového programu pre výskum , v súčasnosti nazývaného Horizont 2020.