Pola elektromagnetyczne

Badania naukowe

Finansując projekty międzynarodowe, Komisja Europejska potwierdza swoje silne zaangażowanie na rzecz badań naukowych i rozwoju, które umożliwiają poznanie potencjalnego wpływu narażenia na działanie pól elektromagnetycznych na zdrowie.

Od 2000 r. Komisja zainwestowała ponad 37 mln euro w projekty badawcze, zwłaszcza w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych , który aktualnie nosi nazwę „Horyzont 2020”.