Elektromagnētiskais lauks

Zinātniskā izpēte

Finansējot starpvalstu projektus, Eiropas Komisija apliecina savu stingro atbalstu pētniecībai par iespējamo ietekmi uz veselību, ko rada elektromagnētiskie lauki.

Kopš 2000. gada Komisija ir ieguldījusi vairāk nekā  37 miljonus eiro pētniecības projektos, it īpaši saskaņā ar ES pētniecības pamatprogrammu , tagad dēvētu par “Apvārsnis 2020”.