Elektromagnetiniai laukai

Moksliniai tyrimai

Finansuodama daugianacionalinius projektus Europos Komisija rodo tvirtą nuostatą remti mokslinius tyrimus, kuriuos vykdant nagrinėjamas galimas elektromagnetinių laukų poveikis sveikatai.

Nuo 2000 m. Komisija į mokslinių tyrimų projektus investavo daugiau kaip 37 mln. eurų, visų pirma pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų programą , kuri dabar vadinama „Horizontu 2020“.