Elektromagnetväljad

Teadusuuringud

Rahvusvaheliste projektide rahastamisel näitab Euroopa Komisjon oma tugevat toetust teadusuuringutele, et uurida elektromagnetväljade võimalikke mõjusid tervisele.

Alates 2000. aastast on komisjon investeerinud enam kui 37 miljonit eurot teadusprojektidesse. Ta on seda teinud peamiselt ELi teadusuuringute raamprogrammi  (mis nüüd kannab nime „Horisont 2020”) raames.