Elektromagnetische velden

Beleid

Elektrische en elektronische systemen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze maken het ons in velerlei opzichten gemakkelijker, maar wekken ook (niet-ioniserende) elektromagnetische straling op, die soms sterk genoeg is om menselijk weefsel te verwarmen, zoals een magnetron dat met microgolven doet.

De frequentie (het aantal trillingen per seconde) van een elektromagnetisch veld wordt uitgedrukt in Hertz (Hz) en is afhankelijk van de toepassing:

  • voor MRI-scans in ziekenhuizen worden krachtige statische magnetische velden (0 Hz) gebruikt
  • lage frequenties (50 Hz) worden gebruikt door het elektriciteitsnet thuis en op het werk,
  • hoogspanningslijnen, en veel huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers, haardrogers en strijkijzers
  • hoge frequenties worden gebruikt door radio's, televisies, mobiele telefoons, wifi-apparatuur, magnetrons, enz.

Tot zo'n 20 jaar geleden waren radio- en tv-zenders en hoogspanningslijnen de grootste bron van door de mens veroorzaakte elektromagnetische straling. Maar door de opmars van de mobiele telefoon en andere elektronische apparaten, die in de jaren 1990 is begonnen, worden we steeds vaker aan allerlei verschillende elektromagnetische velden blootgesteld. Daarom maken velen zich zorgen over mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid.

De Europese Commissie heeft een overzicht gemaakt van de meest frequente vragen en antwoorden over elektromagnetische velden (ook in het Japans).