Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα είναι πλέον τόσο διαδεδομένα ώστε είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτά. Αν και βελτιώνουν με πολλούς τρόπους τη ζωή μας, ταυτόχρονα δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μη ιονίζουσα ακτινοβολία) τα οποία, όταν εκπέμπουν σε συγκεκριμένες συχνότητες, μπορούν να θερμάνουν βιολογικούς ιστούς (όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων).

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν διαφορετικές συχνότητες, που εκφράζονται σε Hertz (Hz) ή σε ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα με τις χρήσεις τους, για παράδειγμα:

  • ισχυρά μαγνητοστατικά πεδία (0 Hz), που χρησιμοποιούνται στην ιατρική αξονική τομογραφία
  • χαμηλές συχνότητες (50 Hz), που χρησιμοποιούνται στο σύνηθες εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί τα σπίτια και τα γραφεία μας
  • γραμμές μεταφοράς ενέργειας και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, όπως οι ηλεκτρικές σκούπες, οι συσκευές για το στέγνωμα μαλλιών και τα σίδερα
  • υψηλές συχνότητες, που χρησιμοποιούνται στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα, τις συσκευές Wi-Fi, τους φούρνους μικροκυμάτων, κ.λπ.

Μέχρι και μερικές δεκαετίες πριν, οι κύριες ανθρωπογενείς πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ήταν οι ραδιοτηλεοπτικές κεραίες και οι γραμμές ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών τη δεκαετία του 90, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των πηγών και των τύπων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι, και κατ΄ επέκταση, ο προβληματισμός για τις ενδεχόμενες βλαβερές επιπτώσεις τους στην υγεία μας.

Οι συνηθέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (διαθέσιμες και στα ιαπωνικά) συνοψίζονται σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.