Elektromagnetická pole

Politika

Elektrické a elektronické systémy jsou dnes natolik rozšířené, že je nyní obtížné si bez nich život představit. Na jedné straně nám přinášejí komfort, ale zároveň vytvářejí elektromagnetická pole (neionizující záření), která při určité intenzitě mohou zahřívat živé tkáně (na stejném principu jako v mikrovlnné troubě).

Elektromagnetická pole mají různou frekvenci. K vyjádření hodnoty frekvence se používá jednotka 1 Hertz (Hz) nebo kmit za sekundu. Frekvence polí generovaných přístroji se liší podle účelu daného zařízení, například:

  • silná magnetostatická pole (0 Hz) se používají v lékařství při vyšetření magnetickou rezonancí
  • nízké frekvence (50 Hz) vytváří standardní střídavý elektrický proud, který napájí přístroje v domácnostech a v kancelářích
  • elektrické rozvody a domácí elektrospotřebiče, např. vysavače, vysoušeče vlasů a žehličky
  • vysoké frekvence využívají rádia, televizory, mobilní telefony, antény Wi-Fi, mikrovlnné trouby apod.

Ještě před několika desítkami let byly hlavními umělými zdroji elektromagnetických polí rozhlasové a televizní vysílače a vedení vysokého napětí. Od 90. let minulého století se kvůli prudkému rozvoji mobilní telekomunikace a rozšíření ostatních elektronických zařízení podstatně zvýšilo množství i typy elektromagnetických polí, jimž jsme vystaveni. To vzbudilo obavy z jejich možného nepříznivého účinku na lidské zdraví.

Evropská komise připravila dokument, který obsahuje nejčastější otázky a odpovědi (mimo jiné i v japonštině) týkající se problematiky elektromagnetických polí.