Câmpuri electromagnetice

Măsurile UE

Măsurile UE privind câmpurile electromagnetice se bazează pe Recomandarea Consiliului privind limitarea expunerii publicului la aceste câmpuri (0 Hz – 300 GHz).

Recomandarea

  • propune restricții de bază și niveluri de referință
  • oferă orientări guvernelor statelor membre
  • creează o bază pentru legislația UE privind siguranța produselor
  • invită Comisia să revizuiască periodic efectele pe care câmpurile electromagnetice le-ar putea avea asupra sănătății.

Restricțiile și nivelurile de referință propuse în cadrul Recomandării se bazează pe orientărileComisiei internaționale privind protecția împotriva radiațiilor neionizante (organism format din experți științifici independenți, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății).

Comitetul științific director al UE a adoptat aceste orientări în anul 1999, evaluându-le constant prin 4 avize științifice ad hoc cu privire la efectele expunerii la câmpuri electromagnetice asupra sănătății.

Măsuri legislative adoptate de UE

Recomandarea servește ca document de referință pentru reglementări UE în alte domenii:

Monitorizarea de către UE a efectelor potențiale asupra sănătății

Comisia monitorizează evoluția cercetărilor în domeniul efectelor potențiale asupra sănătății ale expunerii la câmpuri electromagnetice.

La cererea sa, Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN)  a emis până în prezent 5 avize care evaluează periodic datele științifice privind aceste efecte.

Până în prezent, avizele  nu au oferit argumente științifice în favoarea revizuirii nivelurilor maxime de expunere (restricții de bază și niveluri de referință) prevăzute de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE . Totuși, acestea arată că există prea puține date pentru evaluarea anumitor riscuri, în special în cazul expunerii la niveluri scăzute, dar pe termen lung. Dea aceea, sunt necesare studii suplimentare.

A fost publicat ultimul aviz CSRSEN, bazat pe mai mult de 700 de studii, majoritatea realizate în 2009.

De asemenea, Comisia a pregătit și rezumate  ale unor avize CSRSEN în limbaj nespecializat, inclusiv pe tema câmpurilor electromagnetice. Rezumatele sunt disponibile în 4 limbi.

Activitatea Parlamentului European în domeniu

Parlamentul a adoptat rezoluții  privind câmpurile electromagnetice și trimite periodicîntrebări scrise  Comisiei.

Activitatea Comitetului Economic și Social în domeniu

Comitetul (organ consultativ al UE) a prezentat recent un aviz din proprie inițiativă privind hipersensibilitatea electromagnetică.

Grupul de dialog al părților interesate

Grupul s-a reunit de 4 ori în 2011, pentru a identifica principalele probleme cu care se confruntă părțile interesate și pentru a emite recomandările corespunzătoare. Pentru mai multe informații, consultați procesele-verbale ale reuniunilor .

Cea mai recentă a avut loc la Atena, în martie 2014, în cadrul pe tema câmpurilor electromagnetice și a efectelor acestora asupra sănătății: de la știință la politică și la sensibilizarea publicului .