Elektromagnetna polja

Mnenje državljanov

Evropska komisija že vse od leta 1973 izvaja javnomnenjske raziskave in tako spremlja spremembe mnenja državljanov EU. V eni od teh javnomnenjskih raziskav Eurobarometer  so državljane vprašali po mnenju glede morebitnih zdravstvenih tveganj zaradi elektromagnetnih polj.

V javnomnenjski raziskavi Eurobarometer iz leta 2007 je bilo število tistih, ki so bili „zaskrbljeni“, približno enako kot število tistih, ki jih to vprašanje „ni skrbelo“. Vendar pa je večina evropskih državljanov menila, da bi države lahko storile več za preprečevanje morebitnih zdravstvenih tveganj zaradi elektromagnetnega sevanja in glede obveščanja javnosti.

Ponovna raziskava Eurobarometer iz leta 2010 (s prilogami) je pokazala delno zmanjšanje števila ljudi, ki jih skrbijo morebitna tveganja (46 % v primerjavi z 48 % iz leta 2007), vendar pa je večina evropskih državljanov še vedno želela, da bi nacionalni organi storili več za preprečevanje teh tveganj in obveščanje javnosti o njih. Skoraj polovica vprašanih je izrazila tudi željo, da bi na teh področjih več storila tudi Evropska komisija.

Leta 2011 je Komisija zato z zainteresiranimi posamezniki in organizacijami izvedla razprave  o morebitni nevarnosti elektromagnetnih sevanj.