Kampi elettromanjetiċi

Opinjoni tal-pubbliku

Sa mill-1973, il-Kummissjoni Ewropea wettqet stħarriġiet taċ-ċittadini mal-UE kollha sabiex jiġu mmonitorjati l-bidliet fl-opinjoni pubblika fil-pajjiżi tal-UE. Wieħed minn dawn l-istħarriġiet tal-Ewrobarometru  jħares lejn l-opinjoni tal-pubbliku dwar ir-riskji possibbli għas-saħħa mill-kampi elettromanjetiċi.

Stħarriġ tal-Ewrobarometru tal-2007 dwar din il-kwistjoni juri qasma prattikament ugwali bejn dawk li huma "mħassba" u dawk li "mhumiex imħassba". Madankollu l-biċċa l-kbira taċ-ċittadini Ewropej iħossu li l-gvernijiet nazzjonali jistgħu jaħdmu iktar biex jevitaw ir-riskji possibbli għas-saħħa tal-kampi elettromanjetiċi u jinfurmaw aħjar lill-pubbliku.

Stħarriġ tal-Ewrobarometru ta' segwitu tal-2010 (+ l-Annessi) wera li kien hemm ftit inqas nies ikkonċernati mir-riskji possibbli (46% minflok 48%) iżda wera li l-biċċa l-kbira taċ-ċittadini Ewropej xorta riedu li l-awtoritajiet nazzjonali jaħdmu aktar għall-prevenzjoni ta' dawn ir-riskji u sabiex jinfurmaw lill-pubbliku dwarhom. Kważi nofs dawk li wieġbu riedu lill-Kummissjoni Ewropea biex taħdem aktar f’dawn l-oqsma wkoll.

Fl-2011, il-Kummissjoni kellha diskussjonijiet  ma' individwi u organizzazzjonijiet li kellhom interess fil-kampi elettromanjetiċi.