Elektromagnētiskais lauks

Iedzīvotāju viedoklis

Kopš 1973. gada Eiropas Komisija, veicot Eiropas Savienības iedzīvotāju aptaujas, seko sabiedriskās domas attīstībai dalībvalstīs. Šajās Eirobarometra aptaujās  centās arī noskaidrot, kāds ir iedzīvotāju viedoklis par iespējamo elektromagnētiskā lauka radīto veselības apdraudējumu.

Kādā 2007. gadā veiktajā Eirobarometra aptaujā par šo jautājumu iedzīvotāju domas diezgan vienmērīgi dalījās: vieni bija nobažījušies, otri — nebija. Tomēr lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju šķita, ka dalībvalstu valdības varētu darīt vairāk, lai novērstu elektromagnētiskā lauka iespējamo ietekmi uz veselību un informētu sabiedrību.

2010. gada Eirobarometra papildaptaujā (un pielikumos) ir redzams, ka uztraukto cilvēku skaits ir nedaudz samazinājies (46 %, nevis 48 %), bet ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju joprojām uzskata, ka dalībvalstu varasiestādes varētu darīt vairāk, lai novērstu šo apdraudējumu un informētu par to sabiedrību. Gandrīz puse respondentu to pašu sagaida arī no Eiropas Komisijas.

2011. gadā Komisija rīkoja apspriedes  ar privātpersonām un organizācijām, kas interesējās par elektromagnētiskajiem laukiem.