Elektromagnetiniai laukai

Piliečių požiūris

Nuo 1973 m. Europos Komisija ES mastu vykdo piliečių apklausas, stebėdama visuomenės nuomonės pokyčius ES šalyse. Per vieną iš šių „Eurobarometro“ apklausų  teirautasi piliečių nuomonės dėl galimo elektromagnetinių laukų pavojaus sveikatai.

2007 m. „Eurobarometro“ tyrimas šiuo klausimu parodė, kad dėl jo susirūpinusių ir nesirūpinančių respondentų grupės daugmaž lygios. Vis dėlto dauguma ES piliečių manė, kad valstybių narių vyriausybės galėtų daugiau nuveikti, kad užkirstų kelią galimam elektromagnetinių laukų pavojui sveikatai ir informuotų visuomenę.

2010 m. pakartotas „Eurobarometro“ tyrimas (ir priedai) parodė, kad dėl keliamo pavojaus nerimauja šiek tiek mažiau žmonių (46 % vietoj 48 %), bet dauguma ES piliečių vis dar pageidavo, kad nacionalinės institucijos labiau stengtųsi užkirsti kelią šiai rizikai ir geriau apie ją informuotų visuomenę. Beveik pusė respondentų taip pat pageidavo daugiau Europos Komisijos veiksmų šiose srityse.

2011 m. Komisija surengė diskusijas  su asmenimis ir organizacijomis, besidominčiais elektromagnetinių laukų klausimais.