Elektromagneettiset kentät

Kansalaismielipide

Euroopan komissio on vuodesta 1973 lähtien seurannut kyselytutkimusten avulla kansalaismielipiteen kehittymistä EU-maissa. Näissä Eurobarometri-kyselyissä  on selvitetty myös kansalaisten näkemyksiä sähkömagneettisten kenttien mahdollisesti aiheuttamista terveysriskeistä.

Vuoden 2007 Eurobarometri-kyselyssä, joka koski sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysriskejä, oli asiasta huolestuneita ja siihen välinpitämättömästi suhtautuvia osapuilleen yhtä paljon. Useimmat EU-kansalaiset kuitenkin katsoivat, että kansalliset viranomaiset voisivat toimia aktiivisemmin sähkömagneettisten kenttien mahdollisten terveysriskien estämisessä ja kansalaisille suunnatussa tiedottamisessa.

Vuoden 2010 Eurobarometri-kyselyssä (+liitteet), joka oli jatkoa edelliselle, huolestuneiden määrä oli laskenut hieman (48 prosentista 46 prosenttiin). Kysely osoitti silti, että useimpien EU-kansalaisten mielestä kansalliset viranomaiset voisivat edelleen toimia aktiivisemmin sähkömagneettisten kenttien mahdollisten terveysriskien estämisessä ja kansalaisille tiedottamisessa. Lähes puolet vastaajista odottaa samaa myös Euroopan komissiolta.

Komissio järjesti aiheesta vuonna 2011 useita kokouksia  alan sidosryhmien kanssa.