Elektromagnetväljad

Kodanike arvamus

Euroopa Komisjon on alates 1973. aastast jälginud avaliku arvamuse muutusi ELi liikmesriikides, viies selleks Euroopa kodanike hulgas läbi uuringuid. Ühes Eurobaromeetri uuringus  uuriti ka kodanike arvamust elektromagnetväljade võimalike terviseohtude kohta.

2007. aasta asjaomane Eurobaromeetri uuring näitas küllaltki võrdset jaotust nende vahel, kes asjaomast küsimust probleemiks pidasid ning nende vahel, kes seda probleemiks ei pidanud. Enamik Euroopa kodanikke leidis, et riikide valitsused saaksid teha rohkem elektromagentväljade põhjustatava võimaliku ohu vältimiseks ning avalikkust asjakohaselt teavitada.

2010. aasta Eurobaromeetri jätku-uuring ja selle lisad näitasid, et võimalike terviseohtudega oli seotud veidi vähem inimesi (46% varasema 48% asemel), kuid need näitasid ka seda, et enamik Euroopa kodanikke leidis ikka veel, et riiklikud ametiasutused saaksid teha rohkem elektromagentväljade põhjustatava võimaliku ohu vältimiseks ning neid sellest teavitada. Peaaegu pool vastanutest soovis ka, et Euroopa Komisjon võtaks asjaomastes valdkondades rohkem meetmeid.

2011. aastal pidas komisjon arutelusid  üksikisikute ja organisatsioonidega, kes olid seotud elektromagnetväljade valdkonnaga.