Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Η γνώμη των πολιτών

Από το 1973, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί έρευνες μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, με σκοπό να παρακολουθεί τις αλλαγές της κοινής γνώμης στις χώρες της ΕΕ. Μία από αυτές τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου  αφορούσε τη γνώμη των πολιτών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2007 για το θέμα αυτό έδειξε ότι η κοινή γνώμη είναι μοιρασμένη μεταξύ όσων «ανησυχούν» και όσων «δεν ανησυχούν». Ωστόσο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες πίστευαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και για να τηρούν ενήμερο το κοινό.

Η επόμενη σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2010 (+ παραρτήματα) έδειξε ότι μειώθηκε ελαφρά ο αριθμός όσων ανησυχούσαν για πιθανούς κινδύνους (46% έναντι 48%) αλλά ταυτόχρονα ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούσαν να θέλουν οι εθνικές τους αρχές να κάνουν περισσότερα για την πρόληψη αυτών των κινδύνων και για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ήθελαν να δραστηριοποιηθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτούς τους τομείς.

Το 2011, η Επιτροπή συμμετείχε σε συζητήσεις  με άτομα και οργανώσεις που ενδιαφέρονταν για το θέμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.