Elektromagnetická pole

Stanoviska občanů

Od roku 1973 provádí Evropská komise v členských státech průzkumy a sleduje vývoj veřejného mínění. Jeden z průzkumů Eurobarometr  se zaměřil na názor občanů na případná zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli.

Eurobarometr z roku 2007 ukázal, že společnost je ve věci rozdělena zhruba půl na půl: polovina dotázaných považuje jev za problém, druhá polovina nikoli. Většina evropských občanů si ale myslí, že vnitrostátní orgány by mohly dělat více pro to, aby se možným zdravotním rizikům spojeným s elektromagnetickými poli zabránilo, a že by měly veřejnosti poskytovat daleko více informací.

Navazující průzkum Eurobarometru z roku 2010 (a přílohy) ukázal, že podíl osob, které mají z případných zdravotních rizik obavy, mírně klesl (46 % oproti předchozím 48 %), ale počet, těch, kteří by uvítali větší zapojení vnitrostátních orgánů a více informací zůstal vysoký. Téměř polovina respondentů si přála, aby se v této problematice více angažovala Evropská komise.

V roce 2011 Komise uspořádala jednání  s jednotlivci a organizacemi, kterých se téma elektromagnetických polí nějak dotýká.