Електромагнитни полета

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Обществено мнение

От 1973 г. насам Европейската комисия следи развитието на общественото мнение в ЕС чрез провеждане на проучвания сред гражданите на Съюза. С някои от тези проучвания „Евробарометър“  бе изследвано мнението на гражданите за възможните рискове за здравето, свързани с електромагнитните полета.

Проучване „Евробарометър“ през 2007 г. показа общо взето равно съотношение между хората, които са „обезпокоени“, и тези, които „не са обезпокоени“. Въпреки това повечето европейски граждани са изразили мнение, че националните правителства могат да правят повече за предотвратяване на потенциалните рискове, свързани с електромагнитните полета, и за информиране на обществеността.

Последващо проучване „Евробарометър“ през 2010 г. (+ приложения) показа лек спад на „обезпокоените“ европейци (46% спрямо 48%), но също и че повечето граждани все още са на мнение, че националните органи могат да правят повече за предотвратяване на потенциалните рискове и за информиране на обществеността. Почти половината от анкетираните са искали и Европейската комисия да предприеме повече действия в тези области.

През 2011 г. Комисията проведе дискусии  с лица и организации с интерес в областта на електромагнитните полета.