eZdravje

Projekti

Evropska komisija zagotavlja podporo na treh glavnih področjih: sofinanciranje projektov, ozaveščanje javnosti (zlasti letne konference na visoki ravni o eZdravju ) ter podpora mreženju, izmenjavi najboljših praks in razvoju politike.

EU je z različnimi programi sofinancirala večje število projektov v zvezi z eZdravjem.