E-tervis

Projektid

Euroopa Komisjoni toetuse võib jagada kolme peamisse valdkonda: projektide kaasrahastamine, teavitamiskampaaniate toetamine (eelkõige kõrgetasemelised e-tervise konverentsid ), teadlikkuse ja võrgustike loomise edendamine, parimate tavade jagamine ning poliitika arendamine.

EL on kaasrahastanud mitme programmi kaudu paljusid e-tervisega seotud projekte.