Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Έργα

Η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: συγχρηματοδότηση έργων, στήριξη εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης (ειδικότερα, των ετήσιων διασκέψεων υψηλού επιπέδου για την ηλεκτρονική υγεία που διοργανώνει η Προεδρία ) και διαχείριση δομών ευαισθητοποίησης, ανάπτυξης δικτύων, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και χάραξης πολιτικών.

Ένας μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν την ηλεκτρονική υγεία έχει συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων.

Stub body

Year of funding Project Title Organisation
2015 ACT-at-Scale - Advancing Care Coordination and Telehealth deployment at Scale

Philips Medizin Systeme Boblingen GMBH

2014 Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States

Milieu Ltd. & Time.lex

2014 Joint Action to support the eHealth Network

AGENCE NATIONALE DES SYSTEMES D INFORMATION PARTAGES DE SANTE

2012 HIGH LEVEL E-HEALTH MINISTERIAL CONFERENCE 2013(IRISH PRESIDENCY)
2011 Cross-Border Patient Registries Initiative (PARENT)

Inštitut Za Varovanje Zdravja - NIPHRS

2011 High Level eHealth Conference 2012 (EHEALTH)

Danish Ministry of Health

2010 Joint Action eHealth Governance Initiative (JA-EHGov)

Bundesministerium für Gesundheit

2009 Telehealth Services Code of Practice for Europe(TeleSCoPE)

Coventry University Enterprises Ltd

2007 Electronic standard coding and mapping of services for long-term care(eDESDE-LTC)

ASOCIACION CIENTIFICA PSICOST - PSICOST

2006 National policies for EHR implementation in the European area: social and organizational issues(EHR-IMPLEMENT)

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE

2005 Quality Labelling of Medical Web content using Multilingual Information Extraction(-)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - NCSR Demokritos

2005 E-Health 2006 High Level Conference(-)

Fundacion Progreso y Salud

2004 European eHealth consumer trends survey(-)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Norwegian Centre for Telemedicine