eZdravje

Politika

E-zdravje:

  • pomeni orodja in storitve, ki z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij omogočajo boljšo preventivo, diagnostiko, zdravljenje, spremljanje in upravljanje;
  • omogoča boljšo dostopnost kakovostnih zdravstvenih storitev in večjo učinkovitost zdravstvenega sektorja;
  • obsega izmenjavo informacij in podatkov med bolniki in izvajalci zdravstvenih storitev, bolnišnicami, zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi informacijskimi omrežji; elektronske kartoteke; storitve telemedicine; prenosne naprave za spremljanje bolnikov, programsko opremo za načrtovanje operacij, uporabo operacijskih robotov in pionirske raziskave (Virtualni fiziološki človek).

Cilji EU:

  • izboljšati zdravje državljanov: z uporabo orodij e-zdravje omogočiti dostopnost informacij, ki rešujejo življenja – po potrebi tudi med državami;
  • izboljšati kakovost in dostopnost zdravstvenega varstva: z vključitvijo e-zdravja v zdravstveno politiko in s koordinacijo političnih, finančnih in tehnoloških strategij držav EU;
  • uveljaviti e-zdravje kot učinkovito, uporabniku prijazno in splošno razširjeno storitev: s sodelovanjem zdravstvenih delavcev in bolnikov pri strategiji, zasnovi in izvedbi.

Strategija za enotni digitalni trg

Evropska komisija je sprejela strategijo za enotni digitalni trg v Evropi, s katero želi razširiti svoboščine enotnega trga EU še na digitalno področje in tako spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje v EU. Strategija zadeva tudi področje telemedicine in e-zdravja ter pomeni nov korak v uveljavljanju interoperabilnosti in standardov teh digitalnih tehnologij v splošno korist pacientov, zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sistemov in panoge.

Direktiva o uveljavljanju pravic bolnikov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Na podlagi člena 14 Direktive 2011/24/EU je bila vzpostavljena prostovoljna mreža nacionalnih organov, pristojnih za e-zdravje. Ta mreža e-zdravja  bo pripravila smernice za e-zdravje in si bo prizadevala izboljšati interoperabilnost elektronskih zdravstvenih sistemov ter stalnost, varnost in kakovost zdravstvenega varstva.

Politični okvir

Najpomembnejši dokumenti  o e-zdravju

Podporni ukrepi

Podpora projektom e-zdravja