eHealth

Politici

eHealth:

  • reprezintă o serie de instrumente și servicii care utilizează tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și care pot îmbunătăți prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea și gestionarea;
  • aduce beneficii tuturor, eficientizând sectorul medical prin îmbunătățirea accesului la îngrijiri medicale de calitate;
  • include: schimbul de informații și date între pacienți, furnizorii de servicii medicale, spitale, personalul sanitar și rețelele de informare în domeniul medical; dosare medicale electronice; servicii de telemedicină; dispozitive portabile de monitorizare a pacienților, software pentru programări în sala de operații, chirurgie robotizată, proiecte de cercetare fundamentală în domeniul fiziologiei umane virtuale.

Obiectivele UE:

  • să îmbunătățească sănătatea cetățenilor punând la dispoziția tuturor, prin instrumentele eHealth, un fond informațional de importanță vitală;
  • să îmbunătățească accesibilitatea și calitatea serviciilor de asistență medicală, integrând instrumentele eHealth în politica sanitară și coordonând strategiile politice, financiare și tehnice ale statelor membre;
  • să facă instrumentele eHealth mai eficiente, mai ușor de utilizat și acceptate pe scară mai largă prin implicarea personalului sanitar și a pacienților în fazele de elaborare, proiectare și aplicare a strategiilor.

Strategia privind piața digitală unică

Comisia Europeană adoptă o strategie privind piața digitală unică din Europa pentru a favoriza dimensiunea digitală a libertăților pe care se bazează piața unică europeană și pentru a relansa creșterea și ocuparea forței de muncă în UE. Strategia include telemedicina și e-sănătatea, care reprezintă un pas înainte în promovarea interoperabilității și a standardelor acestor tehnologii digitale în UE, în beneficiul pacienților, al profesioniștilor din domeniul sănătății, al sistemelor sanitare și al industriei.

Directiva privind aplicarea drepturilor pacienților în asistența medicală transfrontalieră.

Articolul 14 din Directiva 2011/24/UE prevede instituirea unei rețele voluntare menite să conecteze autoritățile naționale responsabile de e-sănătate. Rețeaua de e-sănătate  va elabora orientări în domeniul e-sănătății. Ea are ca obiective creșterea interoperabilității între sistemele electronice de sănătate și consolidarea continuității îngrijirii medicale, precum și asigurarea accesului la servicii de sănătate sigure și de calitate.

Dezvoltarea cadrului de referință

Documente importante  privind e-sănătatea

Acțiuni de sprijinire a programelor

Sprijinirea proiectelor e-sănătate