E-gezondheid

Beleid

E-gezondheidszorg:

  • verwijst naar op ICT (informatie- en communicatietechnologie) gebaseerde instrumenten en diensten in de gezondheidszorg die kunnen bijdragen tot betere preventie, behandeling, toezicht en beheer.
  • kan de hele EU-bevolking ten goede komen doordat de zorg toegankelijker en beter wordt en de zorgsector efficiënter kan werken.
  • omvat het uitwisselen van informatie en gegevens tussen patiënten en zorgverleners, ziekenhuizen, werknemers in de zorg en gezondheidsinformatienetwerken, elektronische patiëntendossiers, telegeneeskundige diensten, draagbare bewakingsapparatuur voor patiënten, planningssoftware voor operatiekamers, chirurgie met behulp van robots en "blue skies" onderzoek naar de virtuele fysiologische mens.

Doelstellingen van de EU:

  • betere volksgezondheid door levensreddende informatie beschikbaar te stellen, zo nodig aan andere landen, met behulp van eHealth-instrumenten
  • toegankelijkere en betere gezondheidszorg door eHealth een vast onderdeel te maken van het gezondheidsbeleid en door de politieke, financiële en technische strategieën van de EU-landen te coördineren
  • efficiëntere, meer gebruiksvriendelijke en breed geaccepteerde eHealth-instrumenten te maken door professionals en patiënten te betrekken bij de strategie, het ontwerp en de uitvoering.

Strategie voor de digitale eengemaakte markt

De Commissie bepaalt een strategie voor de digitale eengemaakte markt om de belemmeringen voor de digitale markt uit de weg te ruimen. Dat stimuleert de groei en de werkgelegenheid in de EU. De strategie geldt ook voor telegeneeskunde en e-gezondheid. Zo wordt ervoor gezorgd dat de diverse digitale systemen beter op elkaar aansluiten, wat in het belang is van de patiënt, de arts, het zorgstelsel en de industrie.

Richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

Artikel 14 van Richtlijn 2011/24/EU voorziet in de invoering van een vrijwillig netwerk van nationale e-gezondheidsautoriteiten. Het e-gezondheidsnetwerk  moet richtsnoeren voor e-gezondheid opstellen. Die moeten zorgen dat elektronische gezondheidssystemen beter op elkaar aansluiten, dat de continuïteit van de zorg gegarandeerd is en dat de elektronische gezondheidszorg goed en veilig is.

Ontwikkeling van het eHealth-kader

Belangrijkste documenten  over e-gezondheid

Ondersteunende acties

Ondersteuning van e-gezondheidsprojecten