E. sveikata

Politika

E. sveikata:

  • reiškia priemones ir paslaugas, kurios dėl naudojamų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) gali pagerinti prevenciją, diagnozavimą, gydymą, stebėjimą ir valdymą;
  • gali būti naudinga visai visuomenei, nes naudojant e. sveikatos priemones galimybių gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas daugėja, o sveikatos sektorius tampa veiksmingesnis;
  • ją sudaro pacientų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, ligoninių, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos apsaugos informacijos tinklų dalijimasis informacija ir duomenimis, elektroniniai sveikatos įrašai, telemedicinos paslaugos, nešiojamieji pacientų stebėjimo prietaisai, operacinių grafikų sudarymo programinė įranga, robotizuota chirurgija, fundamentiniai virtualaus fiziologinio žmogaus moksliniai tyrimai ir kt.

ES tikslai:

  • gerinti piliečių sveikatą, t. y. naudojant e. sveikatos priemones pasiekti, kad būtų prieinama gyvybiškai svarbi informacija – prireikus ir kitose šalyse;
  • gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir galimybę naudotis jos paslaugomis įtraukiant e. sveikatą į sveikatos politiką ir koordinuojant ES šalių politines, finansines ir technines strategijas;
  • pasiekti, kad e. sveikatos priemonės būtų veiksmingesnės, patogesnės ir plačiai naudojamos, įtraukiant specialistus ir pacientus į strategijų rengimą ir įgyvendinimą.

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija

Europos Komisija priėmė Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kuria siekiama ES bendrosios rinkos laisves perkelti į elektroninę erdvę ir paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą ES. Į šią strategiją įtrauktos nuotolinė medicina ir e. sveikata – tai žingsnis į priekį skatinant šių skaitmeninių technologijų sąveiką ir standartus ES, gerinant pacientų, sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros sistemų ir šio paslaugų sektoriaus sąlygas.

Direktyva dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse.

Direktyvos 2011/24/ES 14 straipsniu įsteigiamas savanoriškas už e. sveikatą atsakingų nacionalinių valdžios institucijų tinklas. E. sveikatos tinklas  parengs e. sveikatos srities gaires. Tinklas siekia gerinti elektroninių sveikatos sistemų sąveiką ir priežiūros tęstinumą ir užtikrinti galimybes naudotis saugiomis ir kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Sistemos kūrimas

Pagrindiniai dokumentai  e. sveikatos tema

Pagalbiniai veiksmai

Parama e. sveikatos projektams