e-egészségügy

Szakpolitika

Az e-egészségügy:

  • a megelőzés, a diagnosztizálás, a kezelés, a nyomon követés és az irányítás javítását segítő információs és kommunikációs technológiákat (ikt) hasznosító eszközök és szolgáltatások összessége;
  • az egész közösség javát szolgálja, mivel fokozza az egészségügyi ágazat hatékonyságát, megkönnyíti az ellátás igénybevételét és javítja annak minőségét;
  • alkotóelemei közé tartoznak a következők: információ- és adatcsere a betegek és az egészségügyi szolgáltatók, kórházak, egészségügyi szakemberek és egészségügyi információs hálózatok között; elektronikus egészségügyi nyilvántartás; távorvoslási szolgáltatások; hordozható betegmonitorozó készülékek, műtőbeosztásra szolgáló szoftver, robotizált sebészet, valamint a virtuális humánfiziológia terén folyó, azonnali gazdasági hasznot nem hozó alapkutatások.

Az Európai Unió célja az, hogy:

  • az e-egészségügyi eszközök használata révén – akár más országok számára is – hozzáférhetővé tegye az életmentő fontosságú információkat, s ezáltal javítsa az EU lakosságának egészségi állapotát;
  • az e-egészségügy egészségpolitikai integrációja és az uniós tagállamok politikai, pénzügyi és technikai stratégiáinak összehangolása által megkönnyítse az egészségügyi ellátások igénybevételét, és javítsa az ellátás minőségét;
  • biztosítsa a szakemberek és betegek részvételét a stratégia kialakításában és végrehajtásában, s ezáltal elősegítse a hatékony, felhasználóbarát és széles körben elfogadott e-egészségügyi eszközök térnyerését.

A digitális egységes piacra vonatkozó stratégia

Az Európai Bizottság stratégiát dolgozott ki és fogadott el az európai digitális egységes piacra vonatkozóan, amely azt hivatott elérni, hogy az uniós egységes piaci szabadságjogok „digitálissá váljanak”, és ennek révén EU-szerte lendületet kapjon a növekedés és a munkahelyteremtés. A stratégia kiterjed többek között a telemedicinára és az e-egészségügyre, ami segíteni fogja, hogy egységes európai uniós szabványok jöjjenek létre az ezeken a területeken alkalmazott digitális technológiák terén, és ezek a technológiai rendszerek kölcsönösen átjárhatók legyenek. A stratégiában foglalt célok megvalósítása a betegek, az egészségügyi szakemberek, az egészségügyi rendszerek és az ágazat egészének a javát fogja szolgálni.

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelv

A 2011/24/EU irányelv 14. cikke úgy rendelkezik, hogy létre kell hozni egy, az e-egészségügyért felelős nemzeti hatóságokat összekötő önkéntes hálózatot. Az e-egészségügyi hálózat  iránymutatásokat fog kidolgozni az e-egészségügy területén. A hálózat célkitűzése az, hogy növelje a tagállamok elektronikus egészségügyi rendszerei közötti átjárhatóságot, javítsa az ellátás folyamatosságát, valamint biztosítsa a biztonságos és jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Keretrendszer-fejlesztés

Alapdokumentumok  az e-egészségügy témájában

Támogató intézkedések

Az e-egészségügyi projektek  támogatása