Sähköiset terveyspalvelut

EU:n toimet

Sähköiset terveydenhuoltopalvelut (eHealth)

  • tarkoittavat terveydenhuoltoalan välineitä ja palveluja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa ja joiden pyrkimyksenä on parantaa sairauksien ehkäisyä, diagnosointia, hoitoa, seurantaa ja terveydenhuollon hallintoa
  • voivat hyödyttää koko yhteisöä parantamalla hoidon saatavuutta ja laatua ja tehostamalla terveydenhuoltoalan toimintaa
  • käsittävät paitsi tietojen vaihdon potilaiden sekä terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien, sairaaloiden, terveysalan ammattilaisten ja terveysalan tietoverkkojen välillä myös monia muita sovelluksia, kuten sähköiset potilastietojärjestelmät, etälääketieteen palvelut, kannettavat potilaiden seurantalaitteet, leikkaussalien varausjärjestelmät, robottikirurgian ja ihmisen fysiologian virtuaalimallinnukseen liittyvän uteliaisuustutkimuksen.

EU:n tavoitteena on

  • parantaa kansalaisten terveyttä parantamalla tärkeiden terveystietojen saatavuutta tarvittaessa myös eri maiden välillä sähköisen terveydenhuollon välineiden avulla
  • kehittää terveydenhuoltopalvelujen laatua ja saatavuutta ottamalla sähköiset terveydenhuoltopalvelut osaksi yleistä terveyspolitiikkaa ja koordinoimalla EU-maiden poliittisia, taloudellisia ja teknisiä strategioita
  • tehdä sähköisen terveydenhuollon välineistä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja laajasti hyväksyttyjä ottamalla alan ammattilaiset ja potilaat mukaan strategioiden ja välineiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

Euroopan komission Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian tavoitteena on, että EU:n sisämarkkinoihin liittyvät vapaudet saavat digitaalisen ulottuvuuden, mikä edistää entisestään kasvua ja työllisyyttä. Strategia kattaa myös telelääketieteen ja sähköiset terveydenhuoltopalvelut. Sillä edistetään terveysalan digitaaliteknologian yhteentoimivuutta ja yhteisiä standardeja EU:ssa potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten, terveydenhuoltojärjestelmien ja terveysalan yritysten eduksi.

Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Direktiivin 2011/24/EU 14 artiklalla perustetaan vapaaehtoinen verkosto, joka yhdistää EU-maiden nimeämät sähköisistä terveyspalveluista vastaavat kansalliset viranomaiset. Tämä eHealth-verkosto  laatii sähköisiä terveyspalveluja koskevia suuntaviivoja. Sen tavoitteena on parantaa sähköisten terveydenhuoltojärjestelmien yhteentoimivuutta ja hoidon jatkuvuutta ja varmistaa turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuus.

Sähköisen terveydenhuollon puitteet

Sähköistä terveydenhuoltoa koskevia keskeisiä asiakirjoja 

Ohjeita sähköisen terveyden yleispalveluja varten (eHealth DSI)

Ohjausasiakirjat ehdotuspyyntöä CEF-TC-2015-2 eHealth Generic Services varten 

Tukitoimet

Tukea sähköisen terveydenhuollon hankkeille