e-Sundhed

Politik

e-Sundhed:

  • vil sige redskaber og tjenester baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som kan forbedre forebyggelse, diagnose, behandling, tilsyn og forvaltning
  • er til fordel for hele samfundet i kraft af bedre adgang til en sundhedspleje af højere kvalitet og en mere effektiv sundhedssektor
  • omfatter udveksling af oplysninger og data mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester, hospitaler, sundhedspersonale og sundhedsinformationsnet, elektroniske journaler, telemedicintjenester, bærbare systemer til patientovervågning, planlægningssoftware til operationslokaler, robotkirurgi og "blue sky"-forskning i virtuel human fysiologi.

EU's mål er at:

  • forbedre sundheden ved at benytte e-sundhedsredskaber til at formidle livsvigtige oplysninger – også mellem lande
  • give bedre adgang til en sundhedspleje af højere kvalitet ved at integrere e-sundhed i sundhedspolitikken og koordinere EU-landenes politiske, finansielle og tekniske strategier
  • gøre e-sundhedsredskaberne mere effektive, brugervenlige og udbredte ved at inddrage sundhedsprofessionelle og patienter i strategi, design og gennemførelse.

Strategi for det digitale indre marked

Kommissionen fastlægger sin strategi for det digitale indre marked, som skal få EU's indre marked til at omfatte digitale tjenester, som kan fremme vækst og jobskabelse i Europa. Strategien omfatter telemedicin og e-sundhed, hvilket er et skridt fremad med hensyn til at fremme interoperabilitet og standarder for disse digitale teknologier i EU til gavn for patienter, sundhedspersonale, sundhedssystemer og sundhedssektoren.

Direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Direktiv 2011/24/EU, artikel 14, etablerer et frivilligt netværk mellem de nationale myndigheder, der er ansvarlige for e-sundhed. E-sundhedsnetværket  vil udarbejde retningslinjer for e-sundhed. Det skal øge interoperabiliteten mellem elektroniske sundhedssystemer og kontinuiteten i plejen og sikre adgang til sikker sundhedspleje af god kvalitet.

Udvikling af rammerne

Baggrundsdokumenter  om e-sundhed

Støttetiltag

Støtte til e-sundhedsprojekter