E-hälsa

Översikt

Digital vård och omsorg omfattar it-baserade verktyg och tjänster för att förbättra förebyggande åtgärder, diagnos och behandling samt övervakning och skötsel av hälsa och livsstil. Det innebär nya och bättre sätt att få vård, ökad tillgänglighet och en effektivare vård.

Strategin för den digitala inre marknaden

En av EU-kommissionens huvudprioriteringar är att öka användningen av digital teknik genom att skapa en digital inre marknad. Strategin lanserades 2015 och ska skapa digitala möjligheter för privatpersoner och företag och anpassa EU:s inre marknad till den digitala tidsåldern. Hälso- och sjukvårdssektorn kan också dra nytta av digitala tjänster.

Halvtidsöversynen av strategin i maj 2017 visade att det fanns en stark vilja att göra det lättare att få tillgång till och dela hälsouppgifter för forskning och vård och att uppmuntra patientsynpunkter på hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Meddelande om digital vård och omsorg

I april 2018 lade kommissionen fram ett meddelande för att öka digitaliseringen inom vård om omsorg och föreslog insatser på tre områden.

Område 1: Säker tillgång till och delning av hälsodata

För att underlätta utlandsvård håller kommissionen på att skapa en infrastruktur för e-hälsotjänster så att vårdgivarna kan utbyta e-recept och patientöversikter. Utbytena över gränserna började 2019 och målet är att alla EU-länder ska delta senast 2020. På längre sikt arbetar kommissionen med ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler som ska vara tillgängligt för alla EU-medborgare.

Område 2: Koppla samman och utbyta hälsodata för forskning, snabbare diagnos och bättre hälsa

Den decentraliserade europeiska infrastrukturen för e-hälsa kommer att underlätta skräddarsydda diagnoser och behandlingar, bidra till bättre beredskap inom vården inför internationella hälsohot och förbättra utvecklingen och övervakningen av medicintekniska produkter.

Område 3: Stärka patientinflytande och personcentrerad vård

Digitala tjänster kan förbättra förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar och ge patienterna möjlighet att lämna synpunkter till vårdgivarna. Hälso- och sjukvården kommer också att gynnas av innovativa vårdmodeller som använder telemedicin och m-hälsa för att hantera det ökande vårdbehovet.

Ordlista för e-hälsa
 • Patientöversikter
  I patientöversikten sammanfattas patientens hälsodata. Översikterna kommer att bli tillgängliga för vårdpersonal i EU så att man kan skräddarsy vården för patienter även i andra EU-länder.
 • E-recept och e-expediering
  Patienter utomlands kan få samma mediciner som i hemlandet tack vare e-recept och e-expediering.
  Med e-recept kan man överföra ett recept till ett apotek på elektronisk väg medan e-expediering innebär att apoteket hämtar ett recept elektroniskt och lämnar ut medicinen till patienten.
 • Elektroniska patientjournaler
  Elektroniska patientjournaler är fullständiga journaler i elektronisk form.