eZdravje

Pregled

Digitalno zdravstvo in oskrba se nanašata na orodja in storitve, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za izboljšanje preprečevanja, diagnostike, zdravljenja bolezni ter spremljanje in upravljanje zdravja in načina življenja. Digitalno zdravstvo in oskrba imata potencial za inovacije in izboljšanje dostopa do oskrbe, kakovosti oskrbe ter za povečanje splošne učinkovitosti zdravstvenega sektorja.

Strategija za enotni digitalni trg

Krepitev uporabe digitalne tehnologije z vzpostavitvijo enotnega digitalnega trga je ena glavnih prednostnih nalog Evropske komisije. Cilj enotnega digitalnega trga, ki se je začel vzpostavljati leta 2015, je odpreti digitalne priložnosti za ljudi in podjetja ter enotni trg EU prilagoditi digitalni dobi. Vzpostavljanje enotnega digitalnega trga vključuje tudi zdravstveni sektor, saj lahko digitalne zdravstvene storitve prinesejo potencialne koristi državljanom in državljankam ter podjetjem.

Vmesni pregled enotnega digitalnega trga maja 2017 je poudaril močno pripravljenost za olajšanje dostopa do zdravstvenih podatkov in njihove izmenjave za raziskovalne ali zdravstvene namene ter za spodbujanje povratnih informacij pacientov v zvezi s kakovostjo zdravstvenih storitev.

Sporočilo o digitalnem zdravstvu in oskrbi

Namen sporočila Komisije o preoblikovanju digitalnega zdravstva in oskrbe iz aprila 2018 je okrepiti digitalizacijo sektorjev zdravstva in oskrbe. Sporočilo opredeljuje 3 stebre, na katerih bodo temeljile dejavnosti:

Prvi steber: varen dostop do podatkov in njihova souporaba

Za lažji čezmejni dostop do zdravstvenega varstva Komisija gradi infrastrukturo digitalnih storitev e-zdravja, ki bo omogočila izmenjavo e-receptov in povzetkov o pacientih med izvajalci zdravstvenih storitev. Leta 2019 so se začele prve čezmejne izmenjave med državami članicami. Leta 2020 naj bi bile v izmenjave vključene vse države EU. Komisija si dolgoročno prizadeva za evropsko obliko izmenjave elektronskih zdravstvenih zapisov, ki bo dostopna vsem državljanom EU.

Drugi steber: povezovanje in izmenjava zdravstvenih podatkov za raziskave, hitrejše diagnosticiranje ter boljše zdravje

Decentralizirana evropska digitalna zdravstvena infrastruktura bo olajšala prilagojeno diagnosticiranje in zdravljenje, pomagala zdravstvenim službam, da bodo bolje pripravljene za odziv na čezmejne nevarnosti za zdravje, ter izboljšala razvoj in nadzor zdravil.

Tretji steber: krepitev vloge državljanov in državljank ter individualne oskrbe z digitalnimi storitvami

Digitalne storitve lahko izboljšajo preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni ter pacientom omogočijo, da izvajalcem zdravstvenih storitev zagotovijo povratne informacije. Zdravstveni sistemi bodo imeli koristi tudi od inovativnih modelov oskrbe, ki uporabljajo telezdravstvo in m-zdravstvo, saj se bodo z njimi laže odzvali na naraščajoče povpraševanje po zdravstvenem varstvu.

Glosar e-zdravstva
 • povzetki o pacientih
  vsebujejo glavne in bistvene zdravstvene podatke posameznega pacienta. Na voljo bodo zdravstvenim delavcem v EU, kar bo olajšalo prilagojeno oskrbo za državljane in državljanke EU tudi pri dostopu do storitev v drugih državah EU.
 • e-recepti in e-izdaja zdravil
  omogočajo pacientom in pacientkam, da v tujini dobijo podobna zdravila kot v domači državi.
  e-predpisovanje zdravil omogoča elektronski prenos recepta v lekarno, medtem ko se e-izdaja zdravil nanaša na elektronsko iskanje recepta in izdajo zdravila bolniku.
 • elektronski zdravstveni zapisi
  so podrobni zdravstveni zapisi o posamezniku v elektronski obliki.