eHealth

Prezentare generală

Soluțiile digitale în materie de sănătate și asistență medicală se referă la instrumente și servicii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pentru a îmbunătăți prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea și gestionarea sănătății și a stilului de viață. Soluțiile digitale în materie de sănătate și asistență medicală au potențialul de a inova și de a îmbunătăți accesul la îngrijire și calitatea asistenței medicale și, în general, de a eficientiza sectorul sănătății.

Strategia privind piața unică digitală

Îmbunătățirea utilizării tehnologiei digitale prin crearea unei piețe unice digitale este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene. Lansată în 2015, piața unică digitală urmărește să creeze oportunități digitale pentru cetățeni și întreprinderi și să propulseze piața unică a UE în era digitală. Sănătatea este unul dintre sectoarele incluse în această agendă, având în vedere beneficiile potențiale pe care serviciile digitale le pot aduce cetățenilor și întreprinderilor în acest domeniu.

O evaluare la jumătatea perioadei a pieței unice digitale, efectuată în mai 2017, a evidențiat o voință puternică de a facilita accesul la datele medicale și partajarea acestora în scopuri legate de cercetare sau de tratament, precum și de a încuraja feedbackul pacienților în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale.

Comunicarea privind transformarea digitală a serviciilor de sănătate și asistență

Comunicarea privind transformarea digitală a serviciilor de sănătate și asistență medicală din aprilie 2018 are drept scop îmbunătățirea procesului de digitalizare a sectoarelor sănătății și asistenței medicale. Comunicarea identifică 3 domenii în care Comisia intenționează să adopte măsuri:

Domeniul 1: Accesul sigur la date medicale și partajarea acestora

Pentru a facilita mai mult accesul transfrontalier la asistență medicală, Comisia construiește o infrastructură de servicii digitale de e-sănătate, care va permite schimbul de prescripții electronice și de fișe ale pacienților între prestatorii de servicii medicale. Primele schimburi transfrontaliere au început în 2019, scopul fiind ca toate celelalte state membre ale UE să se alăture acestei inițiative până în 2020. Pe termen lung, Comisia depune eforturi pentru a elabora un format european de schimb electronic de dosare medicale care să fie accesibil tuturor cetățenilor.

Domeniul 2: Conectarea și punerea în comun a datelor medicale pentru facilitarea cercetării, o diagnosticare mai rapidă și pentru îmbunătățirea sănătății

Infrastructura europeană descentralizată în domeniul sănătății digitale va facilita diagnosticarea și tratamentul adaptat, va ajuta serviciile de sănătate să fie mai bine pregătite pentru a răspunde amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății și va facilita dezvoltarea și supravegherea produselor medicale.

Domeniul 3: Consolidarea autonomizării cetățenilor și a îngrijirii individuale prin intermediul serviciilor digitale

Serviciile digitale pot îmbunătăți prevenirea și gestionarea afecțiunilor cronice și le pot permite pacienților să ofere feedback prestatorilor de servicii medicale. Sistemele de sănătate vor beneficia, de asemenea, de modele inovatoare de îngrijire care utilizează serviciile medicale la distanță și tehnologia mobilă pentru a răspunde cererii tot mai mari în acest domeniu.

Glosar de e-sănătate:
 • Fișele pacienților
  Fișele pacienților colectează datele esențiale despre starea de sănătate a fiecărui pacient. Acestea vor fi accesibile cadrelor medicale din UE, facilitând asistența personalizată pentru cetățenii UE chiar și atunci când aceștia apelează la servicii medicale în alte țări din UE decât cele în care trăiesc.
 • Prescripții electronice și eliberarea electronică de medicamente
  Pacienții care se află în străinătate pot primi aceleași medicamente care li se prescriu în țara lor prin intermediul prescripțiilor electronice și al eliberării electronice de medicamente.
  Prescrierea electronică permite transmiterea electronică a unei prescripții către o farmacie, în timp ce eliberarea electronică de medicamente se referă la extragerea electronică a unei prescripții și la eliberarea medicamentului către pacient.
 • Dosare electronice de sănătate (DES)
  Dosarele DES se referă la înregistrări medicale complete în legătură cu o persoană, accesibile în format electronic.