E-veselība

Pārskats

Digitālā veselība un aprūpe ir rīki un pakalpojumi, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai uzlabotu profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, uzraudzību un veselības un dzīvesveida pārvaldību. Digitālā veselība un aprūpe nozīmē inovāciju potenciālu, iespēju uzlabot aprūpes pieejamību un kvalitāti, kā arī celt veselības nozares vispārējo efektivitāti.

Digitālā vienotā tirgus stratēģija

Plašāka digitālo tehnoloģiju izmantošana, izveidojot digitālo vienoto tirgu (DVT), ir viena no Eiropas Komisijas galvenajām prioritātēm. DVT tika aizsākts 2015. gadā ar mērķi radīt digitālas iespējas cilvēkiem un uzņēmumiem, kā arī ievest ES vienoto tirgu digitālā laikmetā. Ņemot vērā iespējamos ieguvumus, ko digitālie pakalpojumi veselības jomā varētu sniegt iedzīvotājiem un uzņēmumiem, veselības nozare ir iekļauta šajā programmā.

2017. gada maijā īstenotajā DVT vidusposma pārskatā tika uzsvērta cieša gatavība atvieglot piekļuvi veselības datiem un to kopīgošanu, kad tas vajadzīgs pētniecības vai ārstēšanas nolūkiem, kā arī veicināt pacientu atgriezenisko saiti par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

Paziņojums par digitālo veselību un aprūpi

Komisijas 2018. gada aprīļa paziņojums par veselības un aprūpes digitālo pārveidi tika pieņemts ar mērķi veicināt veselības un aprūpes nozaru digitalizāciju. Paziņojumā identificēti trīs pīlāri, uz kuriem balstīsies pasākumi.

1. pīlārs — droša piekļuve datiem un to kopīgošana

Lai uzlabotu pārrobežu veselības aprūpes pieejamību, Komisija veido digitālo e-veselības pakalpojumu infrastruktūru, kas veselības aprūpes sniedzējiem dos iespēju apmainīties ar e-receptēm un pacientu veselības pārskatiem. Pirmā pārrobežu apmaiņa notika 2019. gadā, un mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt arī visas pārējās ES valstis. Komisijas mērķis ilgtermiņā ir izstrādāt Eiropas elektronisko veselības karšu apmaiņas formātu, kas būtu pieejams visiem ES iedzīvotājiem.

2. pīlārs — veselības datu savienošana un kopīgošana, lai sekmētu pētniecību, ātrāku diagnostiku un labāku veselību

Decentralizētā Eiropas digitālā veselības infrastruktūra sekmēs individualizētu diagnostiku un ārstēšanu, palīdzēs veselības aprūpes dienestiem būt labāk sagatavotiem, lai reaģētu uz pārrobežu veselības apdraudējumiem, un uzlabos zāļu izstrādi un uzraudzību.

3. pīlārs — iedzīvotāju iespēju un individuālās aprūpes stiprināšana, izmantojot digitālos pakalpojumus

Digitālie pakalpojumi var uzlabot hronisku slimību profilaksi un pārvaldību un nodrošināt pacientiem iespēju sniegt atgriezenisko saiti veselības aprūpes sniedzējiem. Veselības aprūpes sistēmas gūs labumu arī no inovatīviem aprūpes modeļiem, kas izmanto televeselību un mobilo veselību, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc veselības aprūpes.

E-veselības glosārijs
 • Pacienta veselības pārskati
  Pacienta veselības pārskatā tiek apkopoti pacienta būtiskākie veselības dati. Šie pārskati būs pieejami veselības aprūpes speciālistiem visā ES, atvieglojot individualizētas aprūpes nodrošināšanu ES iedzīvotājiem pat tad, ja viņi pakalpojumus saņem citās ES valstīs.
 • Zāļu e-receptes un e-izsniegšana
  Izmantojot e-receptes un e-izsniegšanu, pacienti arī ārvalstīs var saņemt tādus pašus medikamentus kā mājās.
  Zāļu e-izrakstīšana ļauj recepti elektroniski nosūtīt aptiekai, savukārt ar e-izsniegšanu saprot elektronisku receptes izgūšanu un zāļu piegādi pacientam.
 • E-veselības pacienta kartes (EVPK)
  EVPK ir personas izsmeļoša medicīniskā vēsture, kas pieejama elektroniski.