E. sveikata

Apžvalga

Skaitmeninė sveikatos priežiūra ir slauga – tai priemonės ir paslaugos, kuriose naudojamos informacinės ir ryšių technologijos (IRT), siekiant pagerinti sveikatos ir gyvenimo būdo prevenciją, diagnostiką, gydymą, stebėseną ir valdymą. Skaitmeninė sveikatos priežiūra ir slauga gali padėti diegti inovacijas, didinti galimybes gauti priežiūros paslaugas, gerinti priežiūros kokybę ir didinti bendrą sveikatos priežiūros sektoriaus veiksmingumą.

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija

Skaitmeninių technologijų naudojimo skatinimas kuriant bendrąją skaitmeninę rinką yra vienas iš pagrindinių Europos Komisijos prioritetų. 2015 m –. pradėtos įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos tikslas atverti skaitmenines galimybes piliečiams ir įmonėms ir perkelti ES bendrąją rinką į skaitmeninį amžių. Sveikata dėl galimos skaitmeninių paslaugų naudos piliečiams ir įmonėms šioje srityje yra vienas iš į šią darbotvarkę įtrauktų sektorių.

2017 m. gegužės mėn. atlikus bendrosios skaitmeninės rinkos laikotarpio vidurio peržiūrą išryškėjo tvirtas noras sudaryti palankesnes sąlygas gauti sveikatos duomenis ir jais dalytis mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais, taip pat skatinti pacientus teikti atsiliepimus apie sveikatos paslaugų kokybę.

Komunikatas dėl skaitmeninės sveikatos priežiūros ir slaugos

2018 m. balandžio mėn. Komisijos komunikatu dėl skaitmeninės sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijos siekiama sustiprinti sveikatos priežiūros ir slaugos sektorių skaitmeninimą. Komunikate nustatyti 3 ramsčiai, kuriais bus grindžiama veikla:

1 ramstis. Saugi prieiga prie duomenų ir galimybė jais dalytis

Komisija, siekdama pagerinti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros prieinamumą, kuria e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, kuri sudarys sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams keistis e. receptais ir pacientų duomenų santraukomis. Pirmieji tarpvalstybiniai mainai pradėti 2019 m.; siekiama, kad iki 2020 m. juose dalyvautų visos kitos ES šalys. Ilgainiui Komisija siekia sukurti Europos keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formatą, kuris būtų prieinamas visiems ES piliečiams.

2 ramstis. Sveikatos duomenų susiejimas ir dalijimasis jais tyrimų, spartesnio diagnozavimo ir geresnės sveikatos užtikrinimo tikslais

Decentralizuota Europos skaitmeninės sveikatos infrastruktūra sudarys geresnes sąlygas taikyti individualizuotą diagnostiką bei gydymą, padės užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų geriau pritaikytos reaguoti į tarpvalstybines sveikatos grėsmes, taip pat suteiks galimybę gerinti vaistų kūrimą ir priežiūrą.

3 ramstis. Galių suteikimo piliečiams ir individualios priežiūros gerinimas pasinaudojant skaitmeninėmis paslaugomis

Skaitmeninės paslaugos gali padėti geriau užtikrinti lėtinių ligų prevenciją bei valdymą ir suteikti pacientams galimybę teikti atsiliepimus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Be to, sveikatos sistemoms bus pritaikyti novatoriški priežiūros modeliai, kuriuos taikant naudojamos telesveikatos ir m. sveikatos priemonės siekiant tenkinti didėjančius sveikatos priežiūros poreikius.

E. sveikatos žodynėlis
 • Paciento duomenų santrauka
  Paciento duomenų santraukoje surinkti pagrindiniai kiekvieno paciento sveikatos duomenys. Jie bus prieinami ES sveikatos priežiūros specialistams ir sudarys palankesnes sąlygas konkrečiai pritaikytai ES piliečių priežiūrai ir tais atvejais, kai jie naudojasi paslaugomis kitose ES šalyse.
 • E. receptai ir vaistų e. išdavimas
  Užsienyje gyvenantys pacientai gali gauti namuose gaunamiems vaistams analogiškus vaistus, naudodamiesi e. receptais ir vaistų e. išdavimu.
  E. receptai suteikia galimybę perduoti receptą vaistinei elektroniniu būdu, o vaistų e. išdavimas susijęs su recepto gavimu elektroniniu būdu ir vaisto tiekimu pacientui.
 • Elektroniniai sveikatos įrašai
  Elektroniniai sveikatos įrašai – tai išsamūs asmens sveikatos duomenų įrašai, prieinami elektronine forma.