e-egészségügy

Áttekintés

A digitális egészségügy és ellátás azokat az eszközöket és szolgáltatásokat fedi le, amelyek információs és kommunikációs technológiák révén tökéletesítik a megelőzést, a diagnosztizálást, a kezelést, a nyomon követést, valamint az egészség és az életmód kölcsönhatását. A digitális egészségügy és ellátás lehetővé teszi az innovációt, valamint az ellátáshoz való hozzáférés és az ellátás minőségének javítását, azaz az egészségügyi ágazat általános hatékonyságának növelését.

Digitális egységes piaci stratégia

Az Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritása, hogy a digitális egységes piac létrehozásával ösztönözze a digitális technológia használatát. A 2015-ben elindított digitális egységes piac célja, hogy digitális lehetőségeket nyújtson a magánszemélyeknek és a vállalatoknak, és hogy összhangba hozza az EU egységes piacát a digitális kor követelményeivel. Ez a törekvés kiterjed többek között az egészségügyre is, figyelembe véve a digitális szolgáltatások e téren várható kedvező hatásait a magánszemélyekre és a vállalkozásokra.

A Bizottság 2017 májusában közzétette a digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának félidős értékelését, amelyben hangsúlyozta, hogy meg kell könnyíteni az egészségügyi adatok kutatási és kezelési célú megosztását és nyilvánosságra hozatalát, valamint ösztönözni kell a betegeket arra, hogy véleményezzék az egészségügyi szolgáltatások minőségét.

Közlemény az egészségügy és az ellátás digitális átalakításáról

A Bizottság 2018 áprilisában közleményt tett közzé az egészségügy és az ellátás digitális átalakításáról, amelyben az egészségügyi és az ellátási ágazat digitalizálásának fokozását tűzte ki célul. Megnevezte azt a három pillért, amelyre munkáját alapozni fogja:

1. pillér: Biztonságos adatlekérdezés és -megosztás

A Bizottság e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúra kifejlesztésén dolgozik, hogy a betegek könnyebben hozzáférjenek más tagállamokban kínált egészségügyi ellátáshoz. Az infrastruktúra lehetővé teszi, hogy a különböző tagállamok egészségügyi szolgáltatói elektronikus vényeket és betegadatlapokat osszanak meg egymással, ami 2019-ben néhány ország között már meg is valósult. A cél az, hogy 2020-ra a többi ország is csatlakozzon. A Bizottság hosszú távon azt szeretné elérni, hogy az elektronikus egészségügyi nyilvántartások cseréjét szolgáló európai formátum minden uniós lakos számára elérhető legyen.

2. pillér: Az egészségügyi adatok összekapcsolása és cseréje a kutatás, a gyorsabb diagnózis és az egészségügyi szolgáltatások javításának jegyében

A decentralizált európai e-egészségügyi infrastruktúra több feladatot fog ellátni: megkönnyíti a személyre szabott diagnózist és kezelést, elősegíti az egészségügyi szolgálatoknak, hogy hatékonyabban felkészüljenek a több tagállamot érintő egészségügyi veszélyekre és javítja a gyógyászati termékek kifejlesztését és felügyeletét.

3. pillér: Az egyéni szerepvállalás és a személyre szabott ápolás megerősítése a digitális szolgáltatások révén

A digitális szolgáltatások javíthatják a krónikus betegségek megelőzését és kezelését, és lehetővé tehetik a betegeknek, hogy visszajelzést adjanak az egészségügyi szolgáltatóknak. Az egészségügyi ellátások iránti megnövekedett igényt az egészségügyi rendszerek részben az innovatív ellátási modellek alkalmazásával fogják kielégíteni, amelyek kiaknázzák a távegészségügyben és a mobilegészségügyben rejlő lehetőségeket is.

E-egészségügyi szószedet:
 • Betegadatlap
  Összefoglaló a beteg legfontosabb egészségügyi adatairól, amelyhez az EU-ban dolgozó egészségügyi szakemberek férhetnek hozzá. A cél annak elősegítése, hogy az uniós polgárok személyre szabott kezelést kapjanak akkor is, ha egy másik uniós tagállamban fordulnak orvoshoz.
 • Elektronikus vény és elektronikus gyógyszerkiadás
  Az elektronikus vény és elektronikus gyógyszerkiadás révén a betegek hasonló gyógykezelést kaphatnak külföldön, mint hazájukban.
  Az elektronikus gyógyszerfelírás lehetővé teszi a vények elektronikus továbbítását a gyógyszertárakba. Az elektronikus gyógyszerkiadás az ilyen e-vény lehívását és a gyógyszer ennek alapján történő kiadását jelenti.
 • Elektronikus egészségügyi dokumentáció
  Egy-egy személyre vonatkozó, elektronikus formátumú átfogó orvosi dokumentáció.